Stichting Samenwerkende POI’s Nederland

Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) is de organisatie van de gezamenlijke Provinciale Ondersteuningsinstellingen. De negen POI’s hebben de wettelijke taak om het bibliotheekwerk in Nederland te innoveren. In het samenwerkingsverband SPN pakken we deze taak gezamenlijk op. We bundelen de krachten en zetten samen de koers uit, zodat we de uitvoering op provinciaal niveau optimaal kunnen ondersteunen.  

De landelijke innovatieagenda vormt het kader voor de werkzaamheden van SPN. In de innovatieagenda staan vier prioriteiten centraal: Jeugd & Onderwijs, Participatie & Zelfredzaamheid, Persoonlijk ontwikkeling en Verandering & verbreding klassieke bibliotheek. ​ Een vijfde lijn bestaat uit activiteiten die het innovatieproces ondersteunen.

Innovatie is een zaak van samenwerking en het begint met ideeën en experimenten die als ze succesvol zijn, uitgewerkt kunnen worden tot landelijk uitrolbare projecten. Het landelijke project ‘Scoor een boek!‘, is een mooi voorbeeld. Als idee geboren in de bibliotheek van Veendam, is het inmiddels uitgegroeid tot een landelijk leesbevorderingsprogramma waar vele bibliotheken en eredivisieclubs aan meedoen.

Iedereen doet mee

SPN wil zoveel mogelijk mensen in Nederland ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun maatschappelijke kansen vergroten. We richten ons speciaal op jeugd & onderwijs én participatie & zelfredzaamheid.

Dit vraagt om een maatschappelijk educatieve bibliotheek. Deze bibliotheek is laagdrempelig, bereikt mensen en volgt ontwikkelingen in de samenleving. Hiertoe moet de klassieke bibliotheek veranderen en verbreden. Door te blijven innoveren, ondernemend en resultaatgericht, nemen we samen de kortste route naar deze bibliotheek nieuwe stijl.