Werkplaats

De themagroep Werkplaats houdt zich bezig met digitale geletterdheid en maken in bibliotheken door het aanbod van bibliotheken op dit terrein te innoveren, te verdiepen en te verbreden. In nauwe samenwerking met het onderwijs en andere partners.

Eind 2018 is een themagroep gevormd die zich bezighoudt met ideevorming, kennisdeling en het inventariseren en delen van best practices waarbij:

  • Bibliotheken zijn zichtbaar op de Maker Faire en maken deel uit van regionale Maakchallenges;
  • we lopende experimenten op het gebied van digitale geletterdheid en maken doorontwikkelen, afstemmen, opschalen en uitrollen;
  • pilots met werkplaatsen uitgevoerd worden (Fablabs) in fysieke bibliotheken;
  • we ons producten- en dienstenaanbodstramien beschikbaar stellen.

​Bibliotheken organiseren activiteiten of ontwikkelen aanbod op het terrein van maker education. Zoals bibliotheeklabs, het bieden van ‘maak-diensten’ en een creatief en educatief platform voor kennis- en talentontwikkeling. Aanwezigheid op de Maker Faire 2018 geeft hen een landelijk podium om dit te presenteren. Via de regionale Maakchallenges worden in en met bibliotheken activiteiten georganiseerd.

Meer informatie over Werkplaats?

Jeroen de Boer

j.deboer@bfrl.nl