Leven Lang Leren

In deze themagroep werken we aan een programmalijn Leven lang leren (visie, strategie). Het gaat over persoonlijke ontwikkeling voor doelgroepen vanaf 18 jaar (van 18 tot 100) en nadrukkelijk niet over het sociale domein. Leven lang leren richt zich op mensen die continu bezig willen blijven met hun eigen ontwikkeling. Waarbij wij ons beperken tot het domein van non-formeel en informeel leren.

Aan het einde van 2018 willen we een gezonde ‘innovatiecultuur’ binnen de groep en een steeds effectievere manier van kennisdeling. Op het gebied van visie en strategie gaan we kijken of we een programmalijn, vergelijkbaar als bij Bibliotheek en Basisvaardigheden, kunnen ontwikkelen voorLeven Lang Leren. We leggen de focus op  het kiezen van een beperkt aantal projecten om die gezamenlijk door te ontwikkelen. Ook willen we onze themagroep verder uitbreiden door meer bibliotheekmedewerkers erbij betrekken die op dit domein werken.

We maken bij de kennisdeling gebruik van Whats-app, Bieb2Bieb en de website innovatiebieb.nl. Ook zullen we een aantal bijeenkomsten organiseren (mogelijk met gastsprekers).

Meer informatie over Leven Lang Leren?

Ron Lubbersen

rlubbersen@dezb.nl

Moderator Persoonlijke ontwikkeling