Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Je bent nooit te oud om te leren!​ De basis van de openbare bibliotheek is dat ze bijdraagt aan de ontplooiing van het individu, voor jong en oud ongeacht opleidingsniveau.

De Bibliotheek staat voor een leven lang leren, biedt een stimulerende leeromgeving voor iedereen en vormt een platform waar mensen kunnen samenkomen, kennis kunnen delen, specifieke vaardigheden kunnen verwerven en hun talent kunnen ontwikkelen.

Ambitie

Door permanent te innoveren wil het bibliotheeknetwerk bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van iedereen. Als lid van de Bibliotheek of als gebruiker van de bibliotheekdienstverlening of als bezoeker van een vestiging of bibliotheekwebsite wordt iedereen staat gesteld zich als individu te ontplooien en een leven lang te leren.

Innovaties

Innovaties van het bibliotheeknetwerk binnen deze prioriteit zijn er bijvoorbeeld op gericht om:

  • Met op verschillende doelgroepen afgestemd aanbod mensen in staat te stellen een leven lang te leren en slimmer, creatiever en vaardiger te worden.
  • De bibliotheek te blijven doorontwikkelen als aantrekkelijke verblijfplaats en ontmoetingsplek voor leesplezier, co-creatie en waarin communities rondom lezen, leren en informeren centraal staan, fysiek en digitaal.