Organisatie

Het bestuur is als hoogste orgaan van SPN (eind)verantwoordelijk voor de vaststelling van strategie en beleid, jaarplan(nen), begroting en bedrijfsresultaat.

SPN vormt als netwerkorganisatie de verbinding tussen het landelijke, provinciale en gemeentelijke niveau. De activiteiten van SPN vallen uiteen in drie deelgebieden:

  • Het innovatieplatform: hier worden onderwerpen uitgewerkt die zich in de fase van ideevorming, experiment en uitwerking naar landelijk uit te rollen projecten bevinden. We volgen daarbij de landelijke Innovatieagenda.
  • Projecten: de ontwikkeling en implementatie van landelijke projecten, zoals Scoor een Boek!, Diploma Veilig Internet en het landelijke project met de Belastingdienst.
  • Uitvoeringsorganisatie: borging en doorontwikkeling van landelijk vastgestelde programma’s zoals de Bibliotheek op school en Bibliotheek en Basisvaardigheden.

Het dagelijks bestuur

Tineke van Ham
Tineke van Ham

Tineke.vanHam@rijnbrink.nl

Voorzitter

Anne Rube
Anne Rube

arube@probiblio.nl

Secretaris

Perry Moree
Perry Moree

pmoree@dezb.nl

Penningmeester

Het algemeen bestuur

Hans van Prooijen
Hans van Prooijen

H.vanProoijen@bfrl.nl

Programmamanagers

Gerard Meijer
Gerard Meijer

Gerard.Meijer@stichtingspn.nl

Algemeen programmamanager

Henk Pilon
Henk Pilon

h.pilon@biblionetgroningen.nl ​

Beleidssecretaris