Doorgaande leeslijn 0-18

Binnen de programmalijn Jeugd & Onderwijs voeren twee werkgroepen, in samenwerking met Kunst van Lezen, de landelijke programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school uit.

Sinds tijden doet 99% van de bibliotheken mee aan BoekStart voor baby’s en in 2018 hebben zij 67.500 BoekStartkoffertjes uitgedeeld.


Ruim 87% van de bibliotheken werkt met de Bibliotheek op school PO en zij bereikten afgelopen jaar 44% van de basisscholen in Nederland. In het vmbo gaat het om 183 middelbare scholen, goed voor 25% van het totaal. In totaal bereiken we ongeveer 67.500 baby’s, 97.000 peuters, 655.000 basisscholieren en 110.350 vmbo-scholieren!

Meer informatie over Doorgaande leeslijn?

Astrid van Dam

a.vandam@bibliotheekhengelo.nl

Adviseur Bibliotheek op school

Barbara van Walraven

bvwalraven@probiblio.nl

Projectmanager BoekStart

Links