Digitale geletterdheid

Jeugd en jongeren groeien op in een omgeving die sterk bepaald wordt door de aanwezigheid en de invloed van (interactieve) media. Dat heeft gevolgen voor de inhoud, vorm en rol van het onderwijs én voor de rol die de Bibliotheek speelt richting het onderwijs.

Hoe zorg je ervoor dat je ook dé partner bent en blijft voor het onderwijs als het gaat om digitale geletterdheid? Binnen deze themagroep werken we aan een structurele bouwstenenaanpak digitale geletterdheid in lijn met de landelijke lijnen rond leesbevordering.