Flankerend & ondersteunend

Flankerend beleid is een ander woord voor ‘ondersteuning’. Wat is er nodig om vernieuwingen op het gebied van Jeugd & Onderwijs, Participatie & zelfredzaamheid, Persoonlijke ontwikkeling en de verbreding van de klassieke bibliotheek tot een succes te maken? 

Het antwoord is, ondersteuning bijvoorbeeld op het gebied van marketing, effectmeting, kennisdeling en opleiding. Weten wat er in de markt speelt, welke kennis daarvoor nodig is en het onder de aandacht brengen bij de doelgroep. Zijn essentieel voor het slagen van de themagroepen. Daarom kan elke themagroep een beroep doen op deze ondersteuning.